Ügyvédi iroda szakterületei - online jogi tanácsadás, Cégjog, Társadalmi szervezetek joga, Ingatlanjog, Családjog, Munkajog, Biztosítási jog, Örökségi jog, Büntetőjog, büntetőjog, polgári jog, családjog, munkajog, biztosítási jog, cég jog, öröklési jog, lopás, sikkasztás, adócsalás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele, vásárlók megkárosítása, bitorlás, hitelsértés, tartozás fedezetének elvonása

Elektronikus cégeljárás

A cégbírósági ügyin- tézés elektronikus: valamennyi cégforma esetében lehetővé válik az elektronikus út.

 

ügyvédi iroda
ügyvédi iroda

Online jogi tanácsadás

Az online nyújtott jogi tanácsadás NEM NYILVÁNOS! Kérdései, jogi problémái nem kerülnek feltüntetésre oldalunkon.

Tegye fel kérdését most!

 

online jogi
tanácsadás ügyvéd-oline jogi tanácsadás

ügyvédi iroda
ügyvédi iroda

A honlap a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének Az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalásának figyelembevételével készült.

 

Irodánk a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületénél rendelkezik felelősség-biztosítással.

ügyvédi iroda

Ügyvédi iroda szakterületei

Cégjog Cégjog Társadalmi szervezetek joga Társadalmi szervezetek joga Ingatlanjog Ingatlanjog Családjog Családjog Munkajog Munkajog Biztosítási jog Biztosítási jog Öröklési jog Örökségi jog Büntetőjog

Biztosítási jog

 

Kártérítési, igény-érvényesítési, elszámolási ügyek.

ügyvédi iroda

Büntetőjog

 

A büntetőeljárás minden szakaszában vállaljuk mind terhelti, mind sértetti megbízás alapján: jogi tanácsadást, terhelti és sértetti képviseletet, ezen belül az egyes eljárási cselekményeken való részvételt, indítványok, észrevételek előterjesztését, feljelentés benyújtását az illetékes hatóságokhoz, polgári jogi igény érvényesítését, pótmagánvád előterjesztését, okirat szerkesztést, mediációs eljárásban való képviseletet.

 

 • Személy elleni bűncselekmények, különösen az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
 • Közlekedési bűncselekmények, szabálysértések
 • A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
 • Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények
 • Közbiztonság elleni bűncselekmények:
  • visszaélés robbanóanyaggal vagy robbanószerrel
  • visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel
  • bűnszervezetben részvétel
 • Köznyugalom elleni bűncselekmények:
  • garázdaság
  • önbíráskodás
 • Közbizalom elleni bűncselekmények:
  • közokirat illetve magánokirat hamisítás
  • visszaélés okirattal
 • Közegészség elleni bűncselekmények:
  • kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
 • Gazdasági bűncselekmények:
  • Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények
  • Pénz- és bélyeghamisítás
  • Pénzügyi bűncselekmények
  • Vagyon elleni bűncselekmények:

   Lopás, Sikkasztás, Adócsalás, Csalás, Hűtlen kezelés, hanyag kezelés, Rablás, Kifosztás, Zsarolás, Rongálás, Jogtalan elsajátítás, Orgazdaság, Jármű önkényes elvétele, Vásárlók megkárosítása, Bitorlás, Hitelsértés, Tartozás fedezetének elvonása.

ügyvédi iroda

Cégjog

 

Gazdasági társaságok (közkereseti; betéti; korlátolt felelősségű és részvény-társaságok) alapítása

 

Képviselet cégjogi perekben.

 

Cégmódosítás, speciális társasági jogi szerződések okiratszerkesztése, szervezeti és működési-, fegyelmi és egyéb belső szabályzatok kidolgozási társaságok átalakulásával kapcsolatos okiratszerkesztés. Beolvadás, összeolvadás, szétválás.

ügyvédi iroda

Családjog

 

Háztartási, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése

 • házassági, élettársi vagyonjogi szerződés
 • vagyonközösség nevesítési szerződések
 • gyermektartás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás
 • házasság felbontása során peres és peren kívüli képviselet

 

E körbe tartozik többek között a

 • házasság felbontása,
 • gyermek elhelyezési per, gyermektartásdíj érvényesítése,
 • gondnokság alá helyezés iránti peres eljárás során a képviselet ellátása,
 • házassági vagyonjogi szerződés elkészítése,
 • élettársi életközösség megszakadása során a közös vagyon megosztása.
ügyvédi iroda

Ingatlanjog

 

Adásvételi, ajándékozási, csere és vegyes szerződések, az ingatlan-nyilvántartás éríntő bármely jogügylethez ingatlan-nyilvántartási ügyintézéssel.

 

Segítünk a vevőnek a hitel ügyintézésben, a hitelintézetekkel fenntartott folyamatos kapcsolatunk révén a kölcsön elemet tartalmazó jogügyletekben.

 

Tanácsadás a vagyonátruházás során felmerülő adó és illetékkötelezettségekről, illetékkedvezményekről és mentességekről.

 

Elbirtoklás, ingatlanok használati mód váltás, használati megállapodás, ingatlan bérbeadás, hasznosítás és beruházás során felmerülő kérdésekben tanácsadás, segítségnyújtás.

 

Társasházak jogi képviselete:

Alapító okirat, SZMSZ készítése, módosítása. Közgyűlés.

ügyvédi iroda

Munkajog

 

Munkaviszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos jogi tanácsadás, képviselet munkaügyi perben, peren kívül egyaránt.

ügyvédi iroda

Öröklési jog

 

Végrendeletek, öröklési szerződések, képviselet hagyatéki eljárásban, öröklési jogi jogvitákban.

ügyvédi iroda

Társadalmi szervezetek joga

 

Alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása

ügyvédi iroda

2010. © Nyári és Korsós Ügyvédi Iroda minden jog fenntartva