büntetőjog - online jogi tanácsadás, közokirat illetve magánokirat hamisítás, házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények, Lopás, Sikkasztás, Adócsalás, Csalás, Hűtlen kezelés, hanyag kezelés, Rablás, Kifosztás, Zsarolás, Rongálás, Jogtalan elsajátítás, Orgazdaság, Jármű önkényes elvétele, Vásárlók megkárosítása, Bitorlás, Hitelsértés, Tartozás fedezetének elvonása

Elektronikus cégeljárás

A cégbírósági ügyin- tézés elektronikus: valamennyi cégforma esetében lehetővé válik az elektronikus út.

 

ügyvédi iroda
ügyvédi iroda

Online jogi tanácsadás

Az online nyújtott jogi tanácsadás NEM NYILVÁNOS! Kérdései, jogi problémái nem kerülnek feltüntetésre oldalunkon.

Tegye fel kérdését most!

 

online jogi
tanácsadás ügyvéd-oline jogi tanácsadás

ügyvédi iroda
ügyvédi iroda

A honlap a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének Az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalásának figyelembevételével készült.

 

Irodánk a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületénél rendelkezik felelősség-biztosítással.

ügyvédi iroda

Büntetőjog

A büntetőeljárás minden szakaszában vállaljuk mind terhelti, mind sértetti megbízás alapján: jogi tanácsadást, terhelti és sértetti képviseletet, ezen belül az egyes eljárási cselekményeken való részvételt, indítványok, észrevételek előterjesztését, feljelentés benyújtását az illetékes hatóságokhoz, polgári jogi igény érvényesítését, pótmagánvád előterjesztését, okirat szerkesztést, mediációs eljárásban való képviseletet.

 

 • Személy elleni bűncselekmények, különösen az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények
 • Közlekedési bűncselekmények, szabálysértések
 • A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
 • Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények
 • Közbiztonság elleni bűncselekmények:
  • visszaélés robbanóanyaggal vagy robbanószerrel
  • visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel
  • bűnszervezetben részvétel
 • Köznyugalom elleni bűncselekmények:
  • garázdaság
  • önbíráskodás
 • Közbizalom elleni bűncselekmények:
  • közokirat illetve magánokirat hamisítás
  • visszaélés okirattal
 • Közegészség elleni bűncselekmények:
  • kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
 • Gazdasági bűncselekmények:
  • Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények
  • Pénz- és bélyeghamisítás
  • Pénzügyi bűncselekmények
  • Vagyon elleni bűncselekmények:

   Lopás, Sikkasztás, Adócsalás, Csalás, Hűtlen kezelés, hanyag kezelés, Rablás, Kifosztás, Zsarolás, Rongálás, Jogtalan elsajátítás, Orgazdaság, Jármű önkényes elvétele, Vásárlók megkárosítása, Bitorlás, Hitelsértés, Tartozás fedezetének elvonása.


2010. © Nyári és Korsós Ügyvédi Iroda minden jog fenntartva